Cách dùng từ"while" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"while" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • While có thể đóng chức năng ngữ pháp như sau:
    • Liên từ phụ thuộc 
    • Danh từ 
    • Động từ 

II. Cách dùng

1. Cách dùng "while" như liên từ phụ thuộc

2. Cách dùng "while" như động từ

3. Cách dùng "while" như danh từ

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"while"tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking