Cách dùng danh từ "grown-up" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "grown-up" tiếng anh

I. "grown-up" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "người lớn, người đã trưởng thành"

=an adult / This word is used mainly by children or when speaking to children.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Ask a grown-up to help you. 
  • The kids went to the park while we grown-ups sat in the garden.
  • Just treat me like a grown - up. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy cứ đối xử với tôi như người lớn nhé)
  • The grown - up, however, is not so wise. (IELTS TUTOR giải thích: Tuy nhiên, trưởng thành không có nghĩa là sáng suốt)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK