Cách dùng động từ "sulk" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "sulk" tiếng anh

1."sulk" là nội động từ

2. Mang nghĩa "hờn, hờn dỗi"

=to be silent and refuse to smile or be pleasant to people because you are angry about something that they have done / to show that you are angry about being treated badly by looking unhappy and not talking to anyone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He's sulking in his room because I wouldn't let him have any more chocolate.
  • He’s like a spoilt child, sulking in the corner
  • Life moved too fast to sulk and dwell on the past. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc đời trôi qua rất nhanh để phiền muộn và bám víu vào quá khứ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking