Cách dùng động từ"smother"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"smother"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"smother"

1."smother" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bao bọc, bao phủ, phủ kín, phủ đầy"

=to cover someone or something completely

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • road smothered in dust (IELTS TUTOR giải thích: đường (phủ) đầy bụi)
 • The meat was smothered in thick sauce. 
 • a garden smothered with weeds

2.2. Mang nghĩa"giấu giếm, che giấu, bưng bít, nén lại"

=To try not to express a feeling

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To smother up facts (IELTS TUTOR giải thích: che giấu sự thật)
 • To smother a yawn (IELTS TUTOR giải thích: che cái ngáp)
 • Emma smothered a laugh.
 • He had to smother a giggle. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta phải nén tiếng cười khúc khích)

2.3. Mang nghĩa"cưng nựng, hôn ai tới tấp"

=to express your love for someone too much

IELTS TUTOR lưu ý:

 • smother someone with kisses

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He accused his mother of smothering him as a child.
 • Linda smothered the child with kisses.

2.4. Mang nghĩa"dập lửa"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I thought dirt would smother a fire. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi tưởng đất sẽ dập được lửa)
 • Use lots of water to smother the fire. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy dùng thật nhiều nước để dập tắt đám cháy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK