Cách dùng động từ"predispose"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"predispose"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"predispose"

1."predispose"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đưa đến, dẫn đến, khiến phải chịu"

=If something predisposes you to think or behave in a particular way, it makes it likely that you will think or behave in that way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They take pains to hire people whose personalities predispose them to serve customers well.
  • Certain factors predispose some individuals to criminal behaviour.
  • Is there a set of conditions that predisposes a nation to revolution?

2.2. Mang nghĩa"làm cho ai có khả năng mắc phải cái gì, dễ bị nhiễm bệnh"

=If something predisposes you to a disease or illness, it makes it likely that you will suffer from that disease or illness.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...a gene that predisposes people to depression.
  • bad hygiene predisposes one to all kinds of disease (IELTS TUTOR giải thích: vệ sinh tồi sẽ dẫn đến mọi bệnh)
  • a mutation that predisposes some people to lung cancer
  • Stress can predispose people to heart attacks. (IELTS TUTOR giải thích: Sự căng thẳng có thể làm người ta bị bệnh tim)
  • A child receives a gene from his mother which will predispose him to alcoholism. (IELTS TUTOR giải thích: Đứa trẻ nhận được gien từ mẹ mà sẽ dẫn nó đến tình trạng nghiện rượu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK