Cách dùng động từ"populate"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"populate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ "populate" tiếng anh

1."populate"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"ở, cư trú (một vùng), tập trung, tụ tập"

=If an area is populated by certain people or animals, those people or animals live there, often in large numbers.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Before all this the island was populated by native American Arawaks. 
  •  ...native Sindhis, who populate the surrounding villages.

2.2. Mang nghĩa"đưa dân đến ở, đến định cư (một khu vực)"

=To populate an area means to cause people to live there.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Successive regimes annexed the region and populated it with lowland people.

2.3. Mang nghĩa"xuất hiện"

=The people or characters who populate an area of public life or a piece of entertainment are the people or characters in it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the stick-thin models who populate the glossy women's magazines."(IELTS TUTOR giải thích: ...những người mẫu gầy như que, xuất hiện trên các tạp chí phụ nữ sang trọng.")
  • ...the sort of low-life characters who populate the film
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE