Cách dùng động từ"overpower"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"overpower"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"overpower"

1."overpower"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"áp đảo, chế ngự, trị"

=If you overpower someone, you manage to take hold of and keep hold of them, although they struggle a lot/to defeat someone by having greater strength or power

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Three robust policemen were needed to overpower that thief. (IELTS TUTOR giải thích: Phải có ba ông cảnh sát vạm vỡ mới trị được tên trộm ấy)
  • The brave Turis who are always vigilant about the situation succeeded to overpower and demolish this base. (IELTS TUTOR giải thích: Các Turis dũng cảm, những người luôn cảnh giác về tình hình đã thành công khi chế ngự và phá huỷ căn cứ này)
  • It took ten guardsmen to overpower him.
  • The gunman was finally overpowered by three security guards.
  • The rebels were overpowered and arrested.

2.2. Mang nghĩa"lấn áp (cảm xúc)"

=If a feeling overpowers you, it suddenly affects you very strongly. A sudden dizziness overpowered him/If a smell or feeling overpowers you, it is so strong that it makes you feel weak or ill

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It takes but one positive thought when given a chance to survive and thrive to overpower an entire army of negative thoughts. (IELTS TUTOR giải thích: Chỉ cần một ý nghĩ tích cực khi được trao cơ hội sống sót và vùng lên chế ngự cả núi những ý nghĩ tiêu cực)
  • The heat/smell of gas overpowered me as I went into the house.
  • I was so overpowered by my guilt and my shame that I was unable to speak.
  • I realized my eyes were wet, and I fought against the grief that was trying to overpower me. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi nhận thấy mắt mình ướt, và tôi chiến đấu chống lại nỗi đau đớn đang xâm chiếm mình)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking