Cách dùng động từ"ORIGINATE"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"ORIGINATE"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"ORIGINATE"

1."ORIGINATE"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"khởi đầu; bắt nguồn từ"

=to begin to exist or appear for the first time

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, originate là nội động từ
 • originate in
 • originate from
 • originate with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The concept of factory outlet shopping originated in America. 
 • Many herbs originate from the Mediterranean. 
 • The conflict originated in trade links between the two countries (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc xung đột bắt nguồn từ quan hệ thương mại giữa hai nước)
 • The style of architecture originated from /with the ancient Greeks (IELTS TUTOR giải thích: Phong cách kiến trúc này phát sinh từ người Hy Lạp cổ đại)
 • The idea didn’t originate with George Bush, but with Ronald Reagan.

2.2. Mang nghĩa"phát minh; sáng chế; tạo ra"

=to create or start something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, originate là ngoại động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I intend to find out who originated this rumour.
 • To originate a new style of dancing (IELTS TUTOR giải thích: Tạo ra một kiểu nhảy mới)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE