Cách dùng động từ"mistake"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"mistake"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"mistake"

1."mistake" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nhầm ai/cái gì là ai/cái gì khác; nhầm lẫn"

=If you mistake one person or thing for another, you wrongly think that they are the other person or thing.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I mistook you for Carlos.
  • When hay fever first occurs it is often mistaken for a summer cold.
  • To mistake a toadstool for a mushroom (IELTS TUTOR giải thích: Nhầm nấm mũ độc là nấm ăn được)
  • She is often mistaken for her twin sister (IELTS TUTOR giải thích: Người ta thường nhầm cô ấy với em gái sinh đôi của cô ấy)

2.2. Mang nghĩa"có ý kiến sai về ai/cái gì, hiểu nhầm cái gì"

=If you mistake something, you fail to recognize or understand it/to not understand something correctly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The government completely mistook the feeling of the country. 
  • No one should mistake how serious the issue is.
  • I must have mistaken your meaning /what you meant (IELTS TUTOR giải thích: Hẳn là tôi đã hiểu nhầm ý kiến ông) 
  • Don't mistake me; I mean what I say (IELTS TUTOR giải thích: Đừng hiểu lầm tôi, tôi nói nghiêm túc đấy)
  • We've mistaken the house (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã nhầm nhà (đến không đúng nhà))
  • I’m afraid I mistook the nature of our relationship.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE