Cách dùng động từ"master"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"master"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"master"

1."master" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"làm chủ; điều khiển; kiềm chế"

=to learn to control an emotion or feeling:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I finally mastered my fear of flying.
  • to master one's temper /feelings (IELTS TUTOR giải thích: kiềm chế được cơn giận dữ/cảm xúc của mình) 
  • to master one's difficulties (IELTS TUTOR giải thích: khắc phục được mọi khó khăn)

2.2. Mang nghĩa"tinh thông; nắm vững"

=to learn how to do something well:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to master a technique 
  • She lived in Italy for several years but never quite mastered the language. 
  • He quickly mastered the art of interviewing people.
  • to master the English language (IELTS TUTOR giải thích: nắm vững tiếng Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK