Cách dùng động từ"lure"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"lure"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"lure"

1."lure" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"dỗ dành, quyến rũ"

=To lure someone means to trick them into a particular place or to trick them into doing something that they should not do.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The campaign is designed to lure tourists back to the province. 
  • You hope your kids will not be lured into smoking.
  • The pleasures of city life lure him away from studies (IELTS TUTOR giải thích: những thú vui của thành thị quyến rũ anh mất cả học hành)
  • He lured her to his home and shot her with his father's gun. 
  • They did not realise that they were being lured into a trap. 
  • Supermarkets will try to lure customers back in with special offers.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE