Cách dùng động từ "intersect" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng Cách dùng động từ "intersect" tiếng anh

I. "intersect" vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "phân cắt"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the garden is intersected by several gravelly alleys (IELTS TUTOR giải thích: khu vườn được phân cắt bởi nhiều lối đi rải sỏi)
  • The landscape is intersected with dark hedges.

2. Mang nghĩa "(về các đường thẳng, đường bộ...) gặp và cắt ngang

=if lines or roads intersect, they join or cross each other

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • how many times do the road and railway intersect (with one another ) on this map ? (IELTS TUTOR giải thích: đường bộ và đường xe lửa cắt nhau bao nhiêu lần trên bản đồ này?)
  • The path intersects the road at a sharp angle. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK