Cách dùng động từ "elucidate" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "elucidate" tiếng anh

I. "elucidate" vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "làm sáng tỏ; giải thích"

=If you elucidate something, you make it clear and easy to understand.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Haig went on to elucidate his personal principle of war. 
  • There was no need for him to elucidate.
  • This study aimed to elucidate the difference and similarity between these diseases. (IELTS TUTOR giải thích: Mục tiêu của nghiên cứu là làm sáng tỏ điểm giống nhau và khác nhau các những bệnh này)
  • Paul uses the analogy of the human body to elucidate his teaching. (IELTS TUTOR giải thích: Paul dùng những điểm tương tự với cơ thể người để giải thích những điều ông đã dạy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK