Cách dùng động từ "imprison" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "Produce fertiliser" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "imprison" tiếng anh

I. Imprison là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa bỏ tù, tống giam, giam cầm [Thường ở bị động]

=to put someone in prison

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He was imprisoned in 1965 for attempted murder. 
 • several rioters were imprisoned for causing a disturbance (IELTS TUTOR giải thích: không ít kẻ bạo loạn đã bị bỏ tù về tội gây rối)

2. [Nghĩa bóng] Bị giam lỏng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Unable to go out because of the deep snow, she felt imprisoned in her own house. 
  • conditions in which young mothers feel virtually imprisoned in their own homes (IELTS TUTOR giải thích: hoàn cảnh khiến những người mẹ trẻ cảm thấy mình gần như bị giam hãm ngay trong nhà mình)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK