Cách dùng động từ "function" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động từ "function" tiếng anh

I. Word form của "function"

IELTS TUTOR hướng dẫn Word form của "function"

II. Cách dùng động từ "function" tiếng anh

1. Function là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa "hoạt động; chạy (máy) thực hiện chức năng"

=to work or operate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You'll soon learn how the office functions. 
  • The television was functioning normally until yesterday.
  •  I'm so tired today, I can barely function.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK