Cách dùng động từ "Subvert" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "Subvert" tiếng anh

I. "Subvert" là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "lật đổ (chính phủ...); phá vỡ (nguyên tắc...); phá hoại"

=to attack or harm a government or established system of law, politics etc

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to subvert the monarchy (IELTS TUTOR giải thích: lật đổ chế độ quân chủ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc