Cách dùng động từ"favour "tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"favour"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"favour"

1."favour"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"ủng hộ; thiên vị"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Of the two possible plans , I favour the first (IELTS TUTOR giải thích: Trong hai kế hoạch có thể có được, tôi ủng hộ kế hoạch thứ nhất)
  • She always favours her youngest child (more than the others ) (IELTS TUTOR giải thích: Bà ấy luôn thiên vị đứa con út (hơn là những đứa khác))
  • If you favour someone, you treat them better or in a kinder way than you treat other people. 
  • Unpaid internships are criticised for favouring children of the rich who can work for nothing. 
  • Another possibility is that parents favour chicks that are strong.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking