Cách dùng động từ "entangle" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng động từ "entangle" tiếng anh

I. "Entangle" là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "làm vướng vào, làm mắc bẫy vật chướng ngại"

=to cause something to become caught in something such as a net or ropes

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Entangle thường ở bị động 
  • entangled in/with sth/sb: bị vướng vào, mắc bẫy (involved with something or someone in a way that makes it difficult to escape)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The dolphin had become entangled in/with the fishing nets. 
    • IELTS TUTOR giải thích: con cá heo bị mắc vào lưới 
  • He went to the shop to buy bread, and got entangled in/with a carnival parade. 
  • The mayor and the city council are anxious to avoid getting entangled in the controversy. 
  • She seems to be romantically entangled with some artist in Rome.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK