Cách dùng động từ"enliven"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"enliven"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng động từ"enliven"

1."enliven"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"làm tươi sáng, làm vui vẻ, làm sinh động (bức tranh, cảnh)"

=to make something more interesting/To enliven events, situations, or people means to make them more lively or cheerful.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The game was much enlivened when both teams scored within five minutes of each other.
  • Entertainment enlivened the meeting.
  • I love the way a good flirtation can enliven the most mundane situation.
  • Even the most boring meeting was enlivened by Dan's presence

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK