Cách dùng động từ "dwell" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "dwell" tiếng anh

I. Dwell là nội động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "ở, ngụ, ở"

=to live somewhere

IELTS TUTOR lưu ý:

  • + adv./prep.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to dwell in the country (IELTS TUTOR giải thích: ở nông thôn)
  • He dwelt in a ruined cottage on the hillside. 
  • For ten years she dwelled among the nomads of North America. 
  • The gorillas dwell in the high rainforests of Rwanda.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK