Cách dùng danh từ "basement" tiếng anh

· Vocabulary,Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng danh từ "basement" tiếng anh

I. Basement là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "tầng hầm"

=a part of a building consisting of rooms that are partly or completely below the level of the ground:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our kitchenware department is in the basement. 
  • It's downstairs in the basement. (IELTS TUTOR giải thích: Ở dưới lầu, trong tầng hầm)
  • They have a basement flat. (IELTS TUTOR giải thích: Họ có một căn hộ dưới tầng hầm)
  • a basement flat

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK