Cách dùng động từ"dub"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"dub"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"dub"

1."dub" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"phong cho cái tên; gán cho cái tên, đặt cho cái tên"

=to give someone or something a particular name or description, often a humorous one

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The press have dubbed her ‘the Quiet Princess’. 
  • The castle was dubbed the ‘pink palace’.
  • to dub somebody quack (IELTS TUTOR giải thích: gán cho ai cái tên lang băm)

2.2. Mang nghĩa"lồng tiếng, lồng nhạc vào phim"

=to replace the soundtrack of a film with one in a different language, so that the actors seem to be speaking the other language

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was an English film dubbed into German.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK