Cách dùng động từ"dot"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"dot"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"dot"

1."dot" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"rải rác, lấm chấm"

=to be in many parts of a place

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, dot thường dùng ở bị động 
  • be dotted around something
  • be dotted with something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • sea dotted with ships (IELTS TUTOR giải thích: mặt biển rải rác lấm chấm những con tàu)
  • Small houses dot the sides of the mountain. (IELTS TUTOR giải thích: Những ngôi nhà nhỏ nằm rải rác trên sườn núi)
  • Small villages dot the sides of the mountain. 
  • The company has more than thirty branches dotted around Spain. 
  • There was a large lawn dotted with pine trees.

2.2. Mang nghĩa"chấm, đánh dấu chấm (trên chữ i, j...)"

=to put a dot over a letter of the alphabet

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Don’t forget to dot the j.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK