Cách dùng động từ"disturb"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"disturb"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"disturb"

1."disturb" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"làm mất yên tĩnh, làm náo động; quấy rầy"

=to interrupt someone and stop them from continuing what they were doing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I didn’t want to disturb you in the middle of a meeting. 
 • Sorry to disturb you. (IELTS TUTOR giải thích: Xin lỗi đã quấy rầy bạn)
 • Sorry to disturb you, but do you know where Miss Springer is? 
 • Her sleep was disturbed by a violent hammering on the door.

2.2. Mang nghĩa"làm bối rối, làm lo âu"

=to upset and worry someone a lot

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Ministers declared themselves profoundly disturbed by the violence.

2.3. Mang nghĩa"làm thay đổi hình dạng, hình thái"

=If something is disturbed, its position or shape is changed.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He'd placed his notes in the brown envelope. 
 • They hadn't been disturbed.
 • She patted Mona, taking care not to disturb her costume.

2.4. Mang nghĩa"phá tan bầu không khí, cảnh đẹp"

=to do something that stops a place or situation from being pleasant, calm, or peaceful/If something disturbs a situation or atmosphere, it spoils it or causes trouble.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Neither Baker nor Levy seemed eager to disturb the cordial atmosphere by discussing more sensitive issues. 
 • What could possibly disturb such tranquility?
 • Do not disturb the peace. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng phá rối sự yên tĩnh)
 • Not even a breath of wind disturbed the beautiful scene.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE