Cách dùng động từ"dine"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"dine"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"dine"

1."dine" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"ăn tối"

=to eat dinner

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They dined together at an expensive restaurant.
  • we dined on salmon (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi ăn bữa chính với cá hồi)
  • He dines alone most nights.
  • That night the two men dined at Wilson's club. 
  • They used to enjoy going out to dine.
  • I hate dining alone. 
  • We dined by candlelight. 
  • He once dined with the president of France.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK