Cách dùng động từ"correct"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"correct"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"correct"

1."correct"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sửa chữa, hiệu chỉnh"

=If you correct a problem, mistake, or fault, you do something which puts it right.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He may need surgery to correct the problem.
  • He has criticised the government for inefficiency and delays in correcting past mistakes.

2.2. Mang nghĩa"khiển trách, trách mắng, chỉnh lại điều ai đó nói"

=If you correct someone, you say something which you think is more accurate or appropriate than what they have just said.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • 'Actually, that isn't what happened,' George corrects me. 
  • To correct a child for disobedience (IELTS TUTOR giải thích: trừng phạt đứa bé không vâng lời)
  • I must correct him on a minor point.

2.3. Mang nghĩa"chấm bài (học sinh...)"

=When someone corrects a piece of writing, they look at it and mark the mistakes in it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He focused on preparing his classes and correcting his students' work.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE