Cách dùng động từ"centre"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng động từ"centre"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "centre"là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"đặt cái gì vào giữa; đặt cái gì vào trung tâm"

=to put something in the middle of an area

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to centre the teapot on the table (IELTS TUTOR giải thích: đặt bình trà vào giữa bàn)
  • Centre (= put at equal distances from the left and right sides of the page) all the headings in this document.
  • You haven’t centred the heading properly.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK