Cách dùng động từ"boom"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"boom"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"boom"

1."boom" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"gây ra tiếng trầm; âm vang"

=When something such as someone's voice, a cannon, or a big drum booms, it makes a loud, deep sound that lasts for several seconds/to make a very deep and loud hollow sound

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, bloom vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 'Ladies,' boomed Helena, without a microphone, 'we all know why we're here tonight.'
 • Thunder boomed like battlefield cannons over Crooked Mountain
 • The cannons boomed (out) in the night. 
 • He boomed (out) an order to the soldiers.

2.2. Mang nghĩa"có một thời kỳ phát triển nhanh chóng về kinh tế; phất, tăng vọt (giá cả)"

=If the economy or a business is booming, the amount of things being bought or sold is increasing/to increase or become successful and produce a lot of money very quickly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • When the economy is booming, people buy new cars. 
 • Sales are booming. 
 • It has a booming tourist industry
 • The leisure industry is booming.
 • At that time, Alaska was booming.
 • Small businesses have boomed, since the government passed a new law making it easier to set them up. 
 • Business is booming, producing increased earnings. 
 • With the economy booming, opportunities have never been better for entrepreneurs.
 • Business is booming (IELTS TUTOR giải thích: công việc kinh doanh đang phất)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE