Cách dùng động từ "bike" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "bike" tiếng anh

I. "bike" là nội động từ

II. Cách dùng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I bike to work. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đi xe đạp đi làm)
  • I biked home from the beach.
  • Do you want to bike to the park, or walk?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK