Cách dùng động từ"appease"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"appease"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"input"

1."appease" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"an ủi, làm cho nguôi; dỗ dành, xoa dịu"

=If you try to appease someone, you try to stop them from being angry by giving them what they want.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They brought around sandwiches and snacks to appease us. (IELTS TUTOR giải thích: Họ mang đến bánh mì sandwich và thức ăn nhẹ để dỗ dành chúng tôi)
  • I don't know what to do to appease her anger. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không biết làm thế nào để làm cho cô ấy nguôi giận)
  • The Prime Minister sacrificed one of his Ministers to appease the press. (IELTS TUTOR giải thích: Thủ tướng đã hy sinh một trong những bộ trưởng của mình để xoa dịu giới báo chí)
  • Gandhi was accused by some of trying to appease both factions of the electorate.
  • The offer has not appeased separatists

2.2. Mang nghĩa"nhượng bộ"

=to give your opponents what they want

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • By failing to condemn the march, she was appeasing left-wing elements in the party.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE