Cách dùng động từ "actuate" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng động từ "actuate" tiếng anh

I. "actuate" là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "thúc đẩy, kích thích; là động cơ thúc đẩy (ai...)"

=be the reason a person acts in a certain way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • our work is actuated by love of socialism (IELTS TUTOR giải thích:  lòng yêu chủ nghĩa xã hội thúc đẩy công việc của chúng ta)
  • He was actuated almost entirely by altruism.

2. Mang nghĩa "khởi động máy"

=to make a machine work

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You need to actuate a machine first. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn nên khởi động máy trước)
  • A detonator is actuated by heat, percussion, friction, or electricity.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK