Cách dùng động từ"accelerate"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"accelerate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"accelerate"

1."accelerate"vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thúc mau, giục gấp, làm nhanh thêm"

=If the process or rate of something accelerates or if something accelerates it, it gets faster and faster.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, accelerate vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Growth will accelerate to 2.9% next year.
  • The government is to accelerate its privatisation programme.

2.2. Mang nghĩa"xe tăng tốc độ"

=When a moving vehicle accelerates, it goes faster and faster.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Suddenly the car accelerated. 
  • The rocket seemed to suddenly accelerate. (IELTS TUTOR giải thích: Tên lửa có vẻ lên nhanh đột ngột)
  • She accelerated away from us.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE