Cách dùng danh từ"virus"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"virus"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"virus"

1."virus"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"vi-rút (gây ra bệnh truyền nhiễm)"

=A virus is a kind of germ that can cause disease.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There are many different strains of flu virus. 
  • Ebola virus is a dangerous one. (IELTS TUTOR giải thích: Virus Ebola là một loại nguy hiểm)
  • ...HIV, the virus believed to cause AIDS.

2.2. Mang nghĩa"vi rút máy vi tính"

=In computer technology, a virus is a program that introduces itself into a system, altering or destroying the information stored in the system.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Hackers are said to have started a computer virus.
  • My computer has a virus infection. (IELTS TUTOR giải thích: Máy tính của tôi bị nhiễm vi rút)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE