Cách dùng danh từ"victuals"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"victuals"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"victuals"

1."victuals"luôn ở số nhiều

2. Cách dùng

Mang nghĩa"thức ăn"

=food and drink

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "I can't bear to see good victuals wasted," said Martha. (IELTS TUTOR giải thích: Martha quát: "Tôi không thể chịu đựng được khi thấy thức ăn lãng phí thế này)
  • The machine in front of you is only the latest in a very long line of spectacular design ideas for keeping our victuals waiting fresh and ready for us whenever we need them. (IELTS TUTOR giải thích: Cái máy trước mặt bạn chỉ là một phiên bản mới nhất của một chuỗi rất dài các ý tưởng thiết kế ngoạn mục để giữ thực phẩm của chúng ta được tươi và sẵn sàng cho chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta cần đến chúng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK