Cách dùng danh từ"troop"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"troop"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"troop"

1."troop"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"lính; quân đội"

=soldiers, especially in large numbers/Troops are soldiers, especially when they are in a large organized group doing a particular task.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, troops  ở  số  nhiều  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They would send in troops if the situation got worse.
 • To demand the withdrawal of foreign troops (IELTS TUTOR giải thích: yêu cầu rút quân đội nước ngoài)
 • The operation will involve more than 35,000 troops from a dozen countries. 
 • There were reports of troop movements.

2.2. Mang nghĩa"đoàn, lũ, đàn, đám"

=a large group of people going somewhere

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, troop  là  danh  từ  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Troops of schoolchildren
 • A troop of people or animals is a group of them.
 • a troop of children (IELTS TUTOR giải thích: một lũ trẻ con)
 • troops of deer (IELTS TUTOR giải thích: những đàn hươu)
 • Amy was aware of the little troop of travellers watching the two of them.
 • Out of beams and cracks came troops of beetles, ants and spiders.
 • A troop of schoolchildren are playing football on the street. (IELTS TUTOR giải thích: Một đám học sinh đang đá bóng trên phố)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE