Phân biệt "When" & "While" như liên từ phụ thuộc

· Phân biệt từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt When và While như liên từ phụ thuộc

I. Cách dùng "While" như liên từ phụ thuộc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hai hành động đang diễn ra và kéo dài tại cùng 1 thời điểm
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He was watching TV when I was studying.
 • Các hành động xảy ra trong một thời gian dài.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I didn’t drink at all while I was pregnant.

II. Cách dùng "When" như liên từ phụ thuộc

Đọc kĩ cách dùng từ WHEN trong tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hai hành động đồng thời đang diễn ra trong một thời gian ngắn
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He was shocked when I told him
 • Các hành động xảy ra trong thời gian ngắn hoặc rất ngắn.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: You should cover your mouth when yawning.
 • Dùng để đề cập tới các giai đoạn, thời kì của cuộc sống.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I went there when I was a child.

III. Khác nhau giữa "while" & "when"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • While có nghĩa là hành động đang tiếp diễn
 • When có nghĩa là hành động kết thúc rồi

IELTS TUTOR xét ví dụ để thấy rõ sự khác nhau qua 2 ví dụ:

 • He opened the door when I knocked. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đã mở cửa ngay sau khi tôi gõ cửa)
  • IELTS TUTOR lưu ý: Sử dụng when khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy ra gần như ngay sau hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn.
 • He opened the door while I knocked. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đã mở cửa ngay khi tôi đang gõ cửa)
  • IELTS TUTOR lưu ý: Sử dụng while khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy đồng thời với hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK