Cách dùng danh từ"start-up"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"start-up"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"start-up"

1."start-up"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"công ty khởi nghiệp"

=a business that has just been started

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, start-up là danh từ đếm được 
 •  a business/dotcom/internet start-up

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He transformed the business from a start-up into one of the world's biggest mobile phone companies.
 • A former mentee of mine works for a growing start - up that offers a new kind of pet product. (IELTS TUTOR giải thích: Một anh chàng do tôi đỡ đầu trước đây làm việc cho một công ty mới thành lập cung cấp một loại sản phẩm mới dành cho thú cưng)

2.2. Mang nghĩa"Sự khởi đầu, bắt đầu cái gì đó"

=the act or process of starting or making something start

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, start-up là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The startup of our manufacturing operations in China continues on an accelerated schedule. 
 • Once you have disabled the program, reboot the computer to see if its absence causes a problem on startup.

2.3. Mang nghĩa"Khởi động máy"

=the process of switching on a computer

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, start-up vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • What is the startup command for this program? (IELTS TUTOR giải thích: Lệnh khởi động chương trình này là gì?)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK