Cách dùng danh từ"sickness"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"sickness"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"sickness"

1."sickness"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự ốm, sự bệnh, sự đau yếu"

=Sickness is the state of being ill or unhealthy.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, sickness là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In fifty-two years of working he had one week of sickness. 
  • There appears to be another outbreak of sickness among seals in the North Sea.

2.2. Mang nghĩa"cảm giác buồn nôn; sự nôn mửa"

=Sickness is the uncomfortable feeling that you are going to vomit.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, sickness là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He felt a great rush of sickness. 
  • After a while, the sickness gradually passed and she struggled to the mirror.

2.3. Mang nghĩa"cụ thể 1 loại bệnh nào đó

=A sickness is a particular illness.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, sickness vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...radiation sickness
  • It's motion sickness. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là chứng say xe đấy) 
  • Car sickness (IELTS TUTOR giải thích: Say xe)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK