Cách dùng danh từ"shopkeeper"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"shopkeeper"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"shopkeeper"

1."shopkeeper"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"người chủ hiệu"

=someone who owns or manages a store, especially a small one

  • The shopkeeper struggled with the thief. (IELTS TUTOR giải thích: Người chủ cửa hàng đánh nhau với tên trộm)
  • I want to become a small shopkeeper. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn trở thành chủ cửa hàng nhỏ)
  • The shopkeeper looks at him with a concentration. (IELTS TUTOR giải thích: Người chủ cửa hàng nhìn chằm chằm vào anh ta)
  • Supermarkets have priced small shopkeepers out of business.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE