Cách dùng danh từ"prowess"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"prowess"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"prowess"

1."prowess"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"kỹ năng, năng lực; sự tinh thông, sự thành thạo"

=Someone's prowess is their great skill at doing something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He's always bragging about his prowess as a cricketer. 
  • The best and the brightest pupils competed to demonstrate their intellectual prowess.
  • We admire his prowess as an oarsman. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi thán phục tài bơi thuyền của anh ấy)
  • This test will determine your sexual prowess. (IELTS TUTOR giải thích: Bài kiểm tra này sẽ xác định khả năng sinh lí của bạn)
  • Commodus was extremely proud of his physical prowess. (IELTS TUTOR giải thích: Commodus vô cùng tự hào về khả năng bạo lực của anh ta)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE