Cách dùng danh từ "protestation" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "protestation" tiếng anh

I. "protestation" là danh từ đếm được, thường ở số nhiều

II. Cách dùng"sự tuyên bố long trọng, sự cam đoan; lèm bèm"

=an act of saying something forcefully or complaining about something:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A protestation is a strong declaration that something is true or not true. 
  • Despite his constant protestations of devotion and love, her doubts persisted.
  • Ignoring my protestations, they went ahead and chopped the tree down. 
  • Their protestations of loyalty seem rather hollow in view of the way they behaved.
  • Despite his protestation to the contrary, he was extremely tired. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy cực kỳ mệt mỏi dù rằng anh ấy đã nói ngược lại)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK