Cách dùng danh từ"pleasure"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"pleasure"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"pleasure"

1."pleasure"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"niềm vui thích; điều thú vị"

=If something gives you pleasure, you get a feeling of happiness, satisfaction, or enjoyment from it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, pleasure  là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Watching sport gave him great pleasure. 
 • Everybody takes pleasure in eating. 
 • Has she gone to Paris on business or for pleasure? (IELTS TUTOR giải thích: cô ấy đi Pari vì công việc hay đi chơi?)
 • He gets huge pleasure from ballet and contemporary dance.
 • He mixed business and pleasure in a perfect and dynamic way. 
 • I read for pleasure.

2.2. Mang nghĩa"thú vui, thú tiêu khiển"

=A pleasure is an activity, experience, or aspect of something that you find very enjoyable or satisfying.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, pleasure  là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Watching TV is our only pleasure.
 • It gives me a great pleasure to welcome our speaker (IELTS TUTOR giải thích: Tôi rất vui mừng được chào đón diễn giả của chúng ta)
 •  ...the pleasure of seeing a smiling face.
 •  ...the conveniences and pleasures of modern life.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE