Cách dùng từ "pick-me-up" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Hướng dẫn Cách dùng từ "pick-me-up" tiếng anh

I. "pick-me-up" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "đồ uống được dùng làm thuốc bổ khi người ta cảm thấy mệt (nhất là thuốc hoặc đồ uống có rượu); rượu bổ"

=something such as a drink that makes you feel more lively

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is traditional around here to drink brandy with coffee as a morning pick-me-up.
  • I need a little pick-me-up in the middle of the afternoon.
  • Whenever feeling weary, I have this drink as my pick - me - up. (IELTS TUTOR giải thích: Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, tôi dùng thức uống này để tăng lực)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK