Cách dùng danh từ"phobia"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"phobia"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"phobia"

1."phobia"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự ám ảnh, nỗi sợ hãi"

=a very strong feeling of disliking or being afraid of someone or something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Dislike of snakes and spiders is a common phobia (IELTS TUTOR giải thích: sự ghét rắn hay nhện là một mối ác cảm thông thường)
  • Learning to control one's phobia about flying (IELTS TUTOR giải thích: tập kiềm chế nỗi sợ đi máy bay)
  • a phobia about spiders

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE