Cách dùng danh từ"personality"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"personality"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"personality"

1."personality"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nhân cách, tính cách"

=Your personality is your whole character and nature.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, personality vừa là danh từ đếm được, vừa là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She has such a kind, friendly personality. 
 • Through sheer force of personality Hugh Trenchard had got his way. 
 • a likeable personality (IELTS TUTOR giải thích: một nhân cách đáng yêu)
 •  to have a very strong personality (IELTS TUTOR giải thích: có cá tính rất mạnh)
 • These personality traits get passed on from generation to generation. 
 • The contest was as much about personalities as it was about politics.

2.2. Mang nghĩa"nhân phẩm tốt & đáng yêu, lịch thiệp, tính tình dễ thương"

=If someone has personality or is a personality, they have a strong and lively character.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, personality vừa là danh từ đếm được, vừa là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  ...a woman of great personality. 
 • we need someone with lots of personality to organize the party (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi cần một người có nhiều uy tín cá nhân để đứng ra tổ chức đảng)
 • his wife was very beautiful , but seemed to have no personality (IELTS TUTOR giải thích: vợ ông ta rất đẹp, nhưng có vẻ không lịch thiệp)
 • He is such a personality–he is so funny

2.3. Mang nghĩa"nhân vật, người nổi tiếng (nhất là trong giới văn nghệ, giới thể thao)"

=You can refer to a famous person, especially in entertainment, broadcasting, or sport, as a personality.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, personality là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She is one of the country's most highly paid television personalities.
 • personalities from the film world (IELTS TUTOR giải thích: những nhân vật (những người nổi tiếng) trong giới điện ảnh)
 • a television personality (IELTS TUTOR giải thích: một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking