Cách dùng danh từ"obsession"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"obsession"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"obsession"

1."obsession"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"ghiền, say mê cái gì đó..."

=If you say that someone has an obsession with a person or thing, you think they are spending too much time thinking about them.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • obsession with somebody/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She would try to forget her obsession with Christopher. 
  • 95% of patients know their obsessions are irrational.
  • Her fear is bordering an obsession. (IELTS TUTOR giải thích:   Nỗi sợ hãi của bà ta cơ bản là do ám ảnh)
  • What can I do with my obsession? (IELTS TUTOR giải thích:   Con phải làm gì với nỗi ám ảnh của con?)
  • She has an unhealthy obsession with death. (IELTS TUTOR giải thích:   Cô ấy có nỗi ám ảnh về cái chết)
  • Her fear of flying is bordering on obsession. 
  • There's a national obsession with celebrity in England. 
  • The media's obsession with the young prince continues.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE