Cách dùng danh từ"memento"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"memento"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"memento"

1."memento"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"vật kỷ niệm; vật lưu niệm"

=something that you keep to remind you of a particular person, place, or experience/A memento is an object which you keep because it reminds you of a person or a special occasion.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Crockett kept the cross as a memento of his trip.
  • He kept a lock of her hair as a memento. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã giữ lại một lọn tóc của cô ta để làm vật kỷ niệm)
  • I keep a stone as a memento of our holiday. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi giữ viên đá như một kỷ vật của chuyến đi nghỉ của chúng tôi)
  • More anglers are taking cameras when they go fishing to provide a memento of catches.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE