Cách dùng danh từ " locality" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm Cách dùng danh từ " locality" tiếng anh

I. "locality" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "địa phương, vùng"

=A locality is a small area of a country or city.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Following the discovery of the explosives the president cancelled his visit to the locality. 
  • To find out what is available in your locality, see the website.
  • Depending on the situation of each locality. (IELTS TUTOR giải thích: Tùy theo tình hình mỗi địa phương)
  • The entire locality has been affected by the new motorway (IELTS TUTOR giải thích: toàn bộ vùng đó đã bị xa lộ mới động chạm đến)
  • He needs a job in the locality. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy cần một công việc tại địa phương)
  • The National Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control Committee on Thursday urged central coastal localities, namely Quang Tri, Quang Nam, Da Nang, Quang Ngai, Binh Dinh and Khanh Hoa, to ask them to take measures to ensure safety for vessels from Conson.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK