Cách dùng danh từ"laureate"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"laureate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"laureate"

1."laureate"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"người trúng giải thưởng, người đạt giải thưởng"

=a person who has been given a very high honour because of their ability in a subject of study/someone who has won a prize for their achievements, especially a Nobel Prize a Nobel

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a Nobel laureate
  • laureate in chemistry
  • He is a Nobel laureate in chemistry. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy là một người đoạt giải Nobel về hóa học)
  • He was a laureate in former competition - examinations. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy là chân khoa bảng)
  • They garlanded the laureate runners with scented flowers. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đeo vòng hoa được ướp nước hoa cho các cuarơ đoạt giải)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE