Cách dùng danh từ"kin"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"kin"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"kin"

1."kin"là danh từ đếm được (thường ở số nhiều)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"bà con, họ hàng, người thân"

=Your kin are your relatives.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She has gone to live with her husband's kin
  • She's my own kin – I must help her. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta là bà con ruột thịt của tôi – tôi phải giúp cô ta) 
  • He has no kith and kin. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy không có bè bạn và họ hàng)
  • He's my kin. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy là bà con với tôi)
  • All her kin were at the church wedding (IELTS TUTOR giải thích: Cả họ nhà cô ta tham dự lễ cưới ở nhà thờ)
  • He's my kin Anh ấy là bà con với tôi We're near kin (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi là bà con gần với nhau)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK